Начало | Мисия | Работим устойчиво и отговорно

Работим устойчиво и отговорно

Работим устойчиво и отговорно

 

В „ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА” ВЯРВАМЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ Е ОТГОВОРЕН пред обществото и средата, в която се развива, и това е неразделна част от ежедневната работа във фирмата.

Нашата компания винаги е следвала политика по опазване на околната среда, като е инвестирала в оборудване, технологии и добри практики за управление на отпадъците, пестене на природни суровини и запазване здравето на работещите.

В същото време ние сме щастливи да създаваме продукти, чрез които и други хора да могат да реализират своя стремеж към пестеливи разходи и отговорно отношение към най-важния за човечеството ресурс – водата.

 Грижим както за благополучието на хората, които работят в компанията, така и за населението в региона. Затова участваме активно и подпомагаме различни сфери на обществения живот в региона - образование, здравеопазване, изкуство, култура, спорт. Партнираме си успешно с местната администрация и бизнес в проекти, допринасящи за повишаване на жизнения стандарт на хората от региона.