Начало | История

История

1934 - 1952

Началото

Настоящата компания „Идеал Стандарт – Видима” АД води началото си от 1934 г, когато седем предприемчиви севлиевци основават тенекеджийско-шлосерска производителна кооперация „Труд”. Произвеждат се готварски и отоплителни печки, лозопръскачки, центрофуги за мед. След 9-ти септември 1944г. „Труд” се национализира и постепенно се изгражда голямо индустриално предприятие. През 1951 г. то се преименува на ДИП „Стоян Бъчваров”. Ключов момент в историята е прехвърлянето на софийското предприятие „Батерия” към ДИП „Стоян Бъчваров” през 1952 г. Тогава започва усвояването на производството на санитарна арматура в Севлиево.

1953 - 1975

Специализация

Към ДИП „Стоян Бъчваров” се присъединява производителят на промишлена и домакинска арматура ДИП „Руда” – София. През 1968-1970 г. се осъществява реконструкция и разширение на производствените мощности и се внедрява италиански лиценз за пълна гама смесители. Въвеждат в експлоатация високопроизводителни машини и агрегати, които се подреждат в технологична последователност. Създава се поточност и се изготвя комплексна програма за модернизация и реконструкция на предприятието. Заводът успешно работи и за чуждестранните пазари, предимно за страни от Близкия изток. За популяризиране на продукцията, ежегодно се участва с нови продукти в международните панаири в Пловдив, Москва, Прага, Солун, Атина, Багдад и др.

1976 - 1990

Реконструкция

През 1981 г. започва реконструкция на завода. Тя се осъществява на три етапа: построяване, оборудване и въвеждане в действие на галваничен цех; разширение, оборудване и въвеждане в действие на механичен и полирен цех; преустройство на заготвителен цех. Основните задачи са: да се удвои производството на санитарна арматура, да се задоволят нуждите на страната и да се увеличи износа.

Периодът до 1988 г. преминава под знака на реконструкцията. Работи се в трудни условия - едновременно със строителството се демонтират и местят машини във все още незавършените корпуси, монтират се новополучени съоръжения и в същото време се произвежда продукция.

Специалистите от Базата за развитие на битова арматура внедряват „Фамилия смесители едноръкохваткови”. Високо постижение е и развитието на термостатен смесител - съвместна разработка с шведската фирма „Mattsson”.

През 1989 г. завод „Стоян Бъчваров” и Базата за развитие на битова арматура се сливат в Държавна фирма „Видима”.

1991 - 1995

Нови перспективи

На 23 януари 1991 г. ДФ „Видима” е трансформирана в акционерно дружество. След разговори с няколко компании се стига до задълбочаване на отношенията с „Американ Стандарт“. На 20 март 1992 г. в София е подписан договор за създаване на съвместно предприятие - смесеното дружество “Видима Идеал”. Със сключването на този джойнт-венчър, държавата запазва 49 % от капитала на дружеството, а останалите 51 % са придобити от “Американ Стандарт”. Съвместната дейност стартира с производството на двуръкохваткови смесители от серията „Alpha”.

„Американ Стандарт“ реализира инвестиционен план в българо-американското предприятие и обучение на български специалисти. В първите години се закупуват нови машини и съоръжения. Първоначално, „Американ Стандарт“ предвижда съвместно производство само на двуръкохваткови смесители, но през 1994 г. в Севлиево започват да се произвеждат и едноръкохваткови смесители. Първата колекция едноръкохваткови смесителни батерии, разработена и внедрена съвместно с „Идеал Стандарт“, е Ceranorm. Cerasprint е първата колекция едноръкохваткови смесители, разработена от български конструктори.

1996 - 2000

Модернизация

През 1996 година корпорацията решава да увеличи инвестициите си в Севлиево с мащабна реконструкция на „Видима Идеал“, реализирана без спиране на производство. В резултат на добрите резултати още в първите години на съвместното предприятие „Видима Идеал“, „Американ Стандарт“ взема решение да изгради в Севлиево нов завод за санитарна керамика – „Идеал Стандарт България“. Изграден е газопровод от Деветаки до Севлиево - дългосрочна инвестиция с икономическо, екологично и социално значение за целия регион.

„Американ Стандарт“ придобива допълнителен дял от българското участие във „Видима Идеал” и вече притежава близо 89 %. На 1 юни 1997 г. Общото събрание взема решение за прекратяване на дейността на „Видима Идеал” като дъщерно дружество на „Видима” АД. Заводът остава с името „Видима”.

В един и същи ден - 22 октомври 1998 г., в Севлиево се прерязват две ленти – едната за приключилата реконструкция на „Видима“ и другата за официалното откриване на завода за санитарна керамика – „Идеал Стандарт България“.

Амбициозната инвестиционна програма на „Американ Стандарт“ за реконструкция, разширение и преустройство на завода за санитарна арматура, превръща „Видима“ в модерен производител с капацитет 3 млн. бр. смесители годишно.

2001 - 2006

Растеж

Успешното развитие на “Видима” и “Идеал Стандарт България” дава увереност на ръководството на “Американ Стандарт”, че Севлиево е мястото, където чуждестранните инвеститори могат да работят успешно и без сериозен риск да влагат още капитали. Построен е нов завод за санитарна арматура в село Градница – „Видима 2” с производствен капацитет 2 млн.бр. смесители годишно.

“Видима” усвоява коренно различен вид производство през 2001 г. – месингов обков за врати и прозорци. Решението за това е взето след като “Американ Стандарт” закупува фирмата Jado - производител на месингов обков и санитарна арматура от най-висок сегмент. Новият завод – “Видима 3” е изграден в съседство с “Видима 2” в село Градница.

Новите заводи “Видима 2” – за санитарна арматура и “Видима 3” – за месингов обков, са открити на 24 май 2001 г.

През 2003 г. двама големи доставчици пренасят част от бизнеса си в Севлиево - италианската фирма “Ефебиесе” - производител на ръкохватки за смесители, дългогодишен доставчик на “Видима” и “Хамбергер” – производител на седалки за тоалетни чинии. Оформя се индустриален клъстер в Севлиево.

Изгражда се Дистрибуционен център и логистична платформа, съвместен проект с фирма „Биомет“, който се открива на 30 ноември 2005 г.

2007 - 2019

Нова ера

От 1 ноември 2007 г. „Идеал Стандарт - Видима“ и „Идеал Стандарт България“ стават част от „Идеал Стандарт Интернешънъл“, с корпоративен собственик „Бейн Кепитъл Партнърс“. Малко по-късно двете фирми се сливат в една юридическа единица „Идеал Стандарт - Видима“ АД. Това е най-големият работодател в региона, социално отговорна компания и с фокус върху опазването на околната среда.

През 2014 г. е внедрена нова инсталация за производство на месинг блок в завода за санитарна арматура. „Идеал Стандарт Интернешънъл” разработва стратегия за развитие „2020“ и осигурява инвестиции за мащабна реконструкция и модернизация на завода за санитарна керамика и завода за санитарна арматура. Все по-широко в производството се използват роботи, които повишават производителността на труда и допринасят за високото качество на продукцията.

През юбилейната 2019 г. предстои откриването на реконструираните и модернизирани производствени единици, с което отбелязваме новата ера на „Идеал Стандарт“. На 85-тата годишнина от основаването си, българската компания е готова, заедно със своите служители, клиенти, доставчици и партньори, да продължи да формира бъдещето на модерния живот.